ขั้นตอนสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก

ธ.ก.ส. พร้อมปล่อยกู้สินเชื่อเงินกู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อสภาพคล่องในวิกฤตโควิด-19 โดยท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถดู ขั้นตอนสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก วงเงินกู้ 5หมื่น ดังนี้

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก วงเงินกู้ 5หมื่น

ขั้นตอนสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. ฟรีดอกเบี้ย 3 เดือนแรก

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หรือ ธ.ก.ส. ปล่อยกู้สินเชื่อกู้ได้สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 3 เดือน ที่มาพร้อมระยะเวลาจ่ายสินเชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยท่านผู้อ่านที่สนใจร่วมโครงการนี้ที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปจนถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจ สามารถเดินทางสมัครได้ด้วยตัวเองที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาใกล้บ้าน หรือสมัครผ่านโปรแกรม line ก็ได้เช่นกัน

คุณสมบัติผู้กู้  สินเชื่อ

 • ผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 และ ปัญหากาวะเศรษฎกิจตกต่ำ และเดินทางกล์บภูมิลําเนา เพื่อแสวงหาแนวทางการประกอบอาชีพใหม่
 • ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน (กรณีที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าเดิม ของ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว และ ยังไม่แยกการทํากินหรือทรัพย์สินออกจากกันอย่างเน็ตแฉน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้ได้เฉพาะ โครงการนี้เท่านั้น)
 • มีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆ ในลักษณะเพื่อเลี้ยงชีพ ในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 5หมื่น

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 5หมื่น

เข้าไปที่เว็บไซต์ ธ.ก.ส. หรือคลิกที่รูปด้านบน จากนั้นกดไปที่ลงทะเบียน

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 5หมื่น

อ่านรายละเอียดข้อตกลงให้เรียบร้อยจากนั้นกดติ๊กที่ช่อง ยอมรับเงื่อนไข จากนั้นกด ยอมรับ

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 5หมื่น

เลือก ลูกค้ารายคน

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 5หมื่น

กรอกรายละเอียดให้ครบ จากนั้นกดที่ช่อง ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้น ติ๊กถูกที่ช่อง สินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ จากนั้นกดที่ปุ่ม ถัดไป

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 5หมื่น

ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องหากข้อมูลไม่ถูกต้องให้กดที่ปุ่มแก้ไข หากไม่มีอะไรผิดให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียนได้เลย

วิธีสมัครสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพจาก ธ.ก.ส. วงเงิน 5หมื่น

จากนั้นรอการติดต่อกลับมาของทาง ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้เลย


ขั้นตอนสมัครสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ผ่านไลน์

วิธีสมัครขอสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ-60000-บาท-ธ.ก.ส

กดเพิ่มเพื่อนกับ Line Baac Family หรือ สแกนได้ที่รูปด้านบน เมื่อเข้าสู่การลงทะเบียนตามช่องทางข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู ขอสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด / พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

วิธีสมัครขอสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ-60000-บาท-ธ.ก.ส

กรอกรายละเอียดตามเมนูที่กำหนด โดยผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับข้อความแสดงการลงทะเบียนสำเร็จและหมายเลขอ้างอิง

วิธีสมัครขอสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ-60000-บาท-ธ.ก.ส

จากนั้นรอรับนัดหมายจากสาขาในภายหลังเพื่อทำสัญญาต่อไป กรณีไม่สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จ ลูกค้าสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ

 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วงเงินสินเชื่อ

 • สูงสุดรายละไม่เกิน 50,000 บาท

การชําระคืน

 • ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • เดือนที่ 1 – 3 : ร้อยละ 0 ต่อปี
 • เดือนที่ 4 เป็นต้นไป : MRR* (ปัจจุบัน MRR เท่านร้อยละ 6.50 ต่อปี)

หลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อ 

 • ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยอํานองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจํานอง
 • ให้บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ําประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
 • ใช้บุคคลธับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตาม โครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

สำหรับท่านที่สนใจสินเชื่อ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ call-center: 02-555-0555

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *