วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด แก้ไขได้อย่างไร

วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด

สำหรับท่านไหนที่มีที่ดินตาบอด โดยไม่มีทางเข้าหรือออก สู่ถนนหรือพื้นที่สาธารณะ หากท่านไหนกำลังกังวลใจอยู่วันนี้ทาง moneydever จะมาแนะนำ วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด แก้ไขได้อย่างไร เพราะในทางกฎหมายแล้ว ที่ดินตาบอด สามารถได้รับสิทธิ์ให้ขอทางจำเป็นจากที่ๆ ล้อมรอบเราอยู่ได้ ซึ่งมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั้นมีดังต่อไปนี้…

วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด แก้ไขได้อย่างไร

วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด

ที่ดินตาบอดหรือที่ดินแปลงที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบ จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ หรืออาจมีทางออกถึงทางสาธารณะได้ แต่ต้องข้ามสระ บึง แม่น้ำ ทะเล หรือที่ชันที่มีระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมาก ดังนั้นท่านที่มีที่ดินตาบอดอยู่ รู้หรือไม่ว่า ที่ดินของท่านอาจได้สิทธิตามกฎหมายในการขอเปิดทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกง่ายๆว่าถึงแม้ว่าที่ดินตาบอด ไม่มีทางเข้า-ออก สู่สาธารณะ ท่านก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะในทางกฎหมายแล้ว ที่ดินตาบอด ได้รับสิทธิ์ให้ขอทางจำเป็นจากที่ๆ ล้อมรอบท่านอยู่ได้ ซึ่งมีเงื่อนไขตามกฎหมายดังนี้

 • ตามประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์มาตรา 1349 บอกไว้ว่า ที่ดินตาบอด หมายถึง ที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ดินเเปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกถึงสาธารณะได้ หรือมีทางออกสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้นเดือดร้อนเกินสมควร ด้วยเหตุนี้เองกฎหมายจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถเดินผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ ซึ่งทางเดินผ่านนี้ในทางกฎหมายเรียกว่า ทางจำเป็น

ทางจำเป็นคืออะไร

วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด

สำหรับ ทางจำเป็น จะนิยามว่าหากท่านมีที่ดินตาบอด ที่ไม่มีทางออก สามารถขอทางจำเป็นได้ แต่เงื่อนไขการของทางจำเป็นนั้นจะต้องมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทางจำเป็น ต้องเป็นการขอทางผ่านไปสู้ทางสารณะเท่านั้น
 2. ทางจำเป็นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อที่ดินท่านถูกล้อมจนออกสู่ทางสาธารณะไม่ได้
 3. ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน หากท่านได้สิทธิตามกฎหมาย
 4. เลือกให้พอควรเเก่ความจำเป็นเเละต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ (อาจสร้างเป็นถนนก็ได้)
 5. การใช้ประโยช์นจากทางจำเป็นนี้ ต้องทดเเทนให้เเก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วย โดยอาจจะกำหนดกันเป็นเงินรายปีก็ได้

การจ่ายเงิน หรือ แบ่งโอน หากแต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน แต่ถูกแบ่งแยก หรือแบ่งโอนภายหลัง จนทำให้ที่ดินที่ถูกแบ่งกลายเป็นที่ดินไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ สามารถขอเปิดทางจำเป็นได้อยู่ แต่ขอได้เฉพาะที่ดินแปลงที่ได้แบ่งแยก แบ่งโอนกันเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าทดแทน

ทางภาระจำยอม แตกต่างจาก ทางจำเป็น อย่างไร

วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด

ทางภาระจำยอม คือ ทางที่เจ้าของที่ดินได้สิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่น เพื่อออกไปสู่ทางสาธารณะ หรือ ไปที่อื่นก็ได้ โดยการได้สิทธิทางภาระจำยอม เกิดจากเหตุ 2 ประการ คือ

 1. ได้มาโดยอายุความ หรือก็คือใช้ทางอย่างเปิดเผยมาเป็นเวลา 10 ปี โดยไม่มีใครคัดค้าน และมีเจตนาจะที่ได้สิทธิในการใช้ทางนั้น
 2. ได้จากการได้มาโดยทางนิติกรรม ทำความตกลงกับเจ้าของที่ดินเพื่อใช้ทาง อาจมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ *ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้น ถือว่าไม่สมบูรณ์

สรุปข้อแตกต่างระหว่าง ทางจำเป็น ทางจำยอม

 1. ทางจำยอม เป็นการขอผ่านไปสู่ที่ใดก็ได้
 2. แม้ที่ดินท่านจะไม่ถูกล้อมก็ขอใช้ทางภาระจำยอมได้
 3. ได้สิทธิโดยอายุความหรือทางนิติกรรม
 4. แล้วแต่จะตกลงกันว่าจะเสียเงินหรือค่าตอบแทนหรือไม่
 5. จะต้องจดทะเบียน มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์

สุดท้ายนี้ก่อนจากกันหากท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่อนุญาตให้ออก ท่านก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดทางจำเป็นได้ โดยเสียค่าทดเเทนเเก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง เพื่อใช้ที่ดินของเขาเป็นทางจำเป็นออกสู่ถนนสาธารณะนั่นเอง…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *