ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย ปี 2033 ตารางวาละ 3.5 ล้านบาท

ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย

มาเช็ก ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย ปี 2033 โดยราคานี้เป็นราคาที่ประเมินราคาที่ดินของภาคเอกชน และประเมินราคาที่ดินราคาตลาดจริงๆ โดยจะแตกต่างจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ที่เป็นของภาครัฐบาล ที่ส่วนใหญ่จะใช้จริงไม่ได้เพราะ สภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หลังราคาที่ประกาศใช้ใหม่ เป็นการเก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์เมื่อ 6 ปีที่แล้วนั้นเอง

ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย ปี 2033 ตารางวาละ 3.5 ล้านบาท

ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย

เนื่องจากเวลาในขณะนี้ราคาที่ดินซื้อขายจริงและราคาตลาดในปัจจุบัน ในปี 2033 นั้นราคาที่ดินพุ่งแรงแซงหน้าราคาประเมินจากทาง กรมธนารักษ์ที่เป็นของภาครัฐบาล ไปไกลหลายเท่าตัว โดยเฉพาะพื้นที่ในบริเวณแนวรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ โดยล่าสุดทาง โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด (AREA) ได้ทำการสำรวจราคาที่ดินที่แพงที่สุดต่อตารางวา สำหรับที่ดินขนาดประมาณ 4 ไร่ อยู่ใน 10 ทำเลทองที่เพลงที่สุดในไทย ประกอบด้วย

10 ราคาที่ดินที่แพงที่สุดในไทย

  1. ที่ดินบริเวณสยามสแควร์ ไร่ละ 1,400 ล้านบาท หรือตารางวาละ 3.5 ล้านบาท
  2. ที่ดินบริเวณชิดลม ไร่ละ 1,320 ล้านบาท หรือตารางวาละ 3.3 ล้านบาท
  3. ที่ดินบริเวณเพลินจิต ไร่ละ 1,320 ล้านบาท หรือตารางวาละ 3.3 ล้านบาท
  4. ที่ดินบริเวณนานา ไร่ละ 1,320 ล้านบาท หรือตารางวาละ 3.3 ล้านบาท
  5. ที่ดินบริเวณแยกอโศก ไร่ละ 1,160 ล้านบาท หรือตารางวาละ 2.9 ล้านบาท
  6. ที่ดินบริเวณวิทยุ ไร่ละ 1,160 ล้านบาท หรือตารางวาละ 2.9 ล้านบาท
  7. ที่ดินบริเวณพร้อมพงษ์ ไร่ละ 1,040 ล้านบาท หรือตารางวาละ 2.6 ล้านบาท
  8. ที่ดินบริเวณสุขุมวิท 21 ไร่ละ 1,012 ล้านบาท หรือตารางวาละ 2.53 ล้านบาท
  9. ที่ดินบริเวณสีลม ไร่ละ 1,000 ล้านบาท หรือตารางวาละ 2.5 ล้านบาท
  10. ที่ดินบริเวณสาทร ไร่ละ 880 ล้านบาท  หรือตารางวาละ 2.2 ล้านบาท

จากข้อมูลด้านบนแม้ราคาที่ดินใจกลางเมืองสูงถึงตารางวาละ 3.5 ล้านบาท แต่ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ที่นำมาใช้ในการจดทะเบียนและทำนิติกรรม ไม่ว่าค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะหรืออากรแสตมป์ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ต้องจ่ายทุกปี มีราคาสูงสุดอยู่ที่ตารางวาละ 1 ล้านบาท แต่ยังเป็นราคาต่ำกว่าราคาตลาดถึง 3-4 เท่า และเป็นราคาที่ใช้มานานแล้ว ดังนั้นสำหรับแนวโน้มราคาที่ดินกรุงเทพฯในปี 2566 “โสภณ” ประเมินโดยเฉลี่ยจะปรับขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 3-4% ซึ่งพื้นที่แนวรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 6-8%

ขอขอบคุณข้อมูลจาก คุณ  โสภณ พรโชคชัย  (AREA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *