วิธีลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล

วิธีลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล แบบออนไลน์ สำหรับประชาชนชาว กทม. ที่เวลานี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ โควิด-19

สำหรับประชาชนชาว กทม. ที่เวลานี้กำลังเผชิญกับสถานการณ์ โควิด-19 ในเวลานี้โดยเฉพาะ ท่านที่เวลานี้ได้รับเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่ทราบช่องทางติดต่อหรือ โทรศัพท์ไปที่เบอร์ 1668 1330 แต่ไม่สามารถโทรติดต่อได้ ดังนั้นวันนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางนั้นคือ ลงทะเบียน ผ่าน @bkkcovid19connect ที่รัฐแจ้งว่าจะตอบกลับใน 1 ชม. ท่านที่สนใจไป ดูวิธีลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล แบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล แบบออนไลน์

วิธีลงทะเบียนแจ้งข้อมูลผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล

สำหรับการลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ @bkkcovid19connect เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับผู้ป่วยโควิด-19เชิงรุก และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยระบบนี้ใช้งานง่าย มีการจัดลำดับฐานข้อมูล อาการของผู้ป่วย ข้อมูลที่กรอกทุกส่วนเจ้าหน้าที่จะสามารถนำมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ และสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นของ กทม.เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนได้และเมื่อทำการยืนยันข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่จะเร่งประสานผู้แจ้งหรือผู้ป่วยกลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง…

ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังต่อไปนี้

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

เปิดโปรแกรมไลน์จากนั้นทำการเพิ่มเพื่อนที่ช่อง LINE ID โดยพิมพ์ชื่อ @bkkcovid19connect   จากนั้นทำการกด เพิ่มเพื่อน

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

จากนั้นไปที่เมนู @bkkcovid19connect กดที่รูปตามตัวอย่างด้านบน

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

กดที่ปุ่ม อนุญาต

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

จากนั้นทำการ กรอกเลขบัตรประชาชน จากนั้นกดที่ปุ่ม ถัดไป

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลจะต้องเป็นความจริงเท่านั้น เมื่อกรอกครบแล้วให้กดที่ปุ่ม ถันไป

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

ขั้นตอนสุดท้าย ให้ท่านแนบผลการตรวจโควิดลงไปด้วยหากท่านมี จากนั้นกด บันทึกข้อมูล

วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล ผ่าน Line

จากนั้นขอให้ท่าน รอการติดต่อกลับจากท่านเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเร่งประสานผู้แจ้งหรือผู้ป่วยกลับภายในเวลา 1 ชั่วโมง


วิธีลงทะเบียนแจ้งรับผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาในโรงพยาบาล

สำหรับผู้ที่สามารถแจ้งข้อมูลผ่านไลน์: @bkkcovid19connect ได้คือผู้ป่วย หรือญาติ รวมทั้งผู้แจ้งอาจเป็นประธานชุมชน ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่เดียวกับผู้ป่วย ซึ่งต้องทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วย อาทิ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก อาการป่วยปัจจุบัน ข้อมูลการตรวจโควิด-19สถานที่ตรวจคัดกรอง ใบรับรองผล Covid19 และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบ่งแยกรายเขตเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลอื่นของกทม. ทั้งนี้ ขอให้ผู้แจ้งเตรียมข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้ว และกักตัวรออยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ แล้วเท่านั้น หากมีการกรอกข้อมูลแล้ว ขอให้ไม่กรอกข้อมูลซ้ำเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงสามารถกรอกข้อมูลใหม่ได้ ซึ่งระบบพร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…

ขอขอบคุณข้อมูลจาก moneyguru.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *