วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล แบบง่ายๆ

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

เตรียมพร้อม บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) สามารถใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถปฏิเสธการแสดงบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ของประชาชนได้ ตาม ม.14 พ.ร.บ. ดังนั้นวันนี้ moneydever จะมาสอน วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล แบบง่ายๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล แบบง่ายๆ

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

สำหรับ บัตรประจำตัวประชาชน จะเป็นเอกสารสำคัญที่จะสามารถให้ท่านพกติดตัวไว้ แทนบัตรประชาชนจริงได้ โดยสามารถพกควบคู่กับบัตรต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้ในการติดต่อทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน รวมถึงยังช่วยใช้พิสูจน์และยืนยันสถานะตัวตนสำหรับในการทำธุรกรรมหรือนิติกรรมต่างๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้ยืนยันสถานภาพการเป็นคนไทยของตัวบุคคลตามกฎหมายได้อีกด้วย สำหรับขั้นตอนการทำบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ทำได้ง่ายๆ ดังนี้

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

เริ่มแรกให้ท่านไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D.DOPA ของกรมการปกครอง ลงในโทรศัพท์มือถือ สำหรับ ระบบ IOS สำหรับระบบ Android

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

จากนั้นให้ท่านทำการเปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA ขึ้นมาได้เลย จากนั้นกดที่ปุ่ม เริ่มต้นใช้งาน

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

กดต่อไปได้เลย

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

ระบบจะแจ้งว่าจะต้องขอการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์กล้องเพื่อ สแกน QR Code หากท่านยอมรับข้อตกลงได้กด ต่อไปได้เลย…

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

ระบบจะแจ้งว่าจะต้องขอการอนุญาตแจ้งเตือนเพื่อแจ้งข่าวสารหากท่านยอมรับข้อตกลงได้กด ต่อไปได้เลย…

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

เลือกวิธีการลงทะเบียนหากท่านเป็น บุคคลธรรมดา ให้ท่านเลือกไปที่ ลงทะเบียนด้วยตัวเอง

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

ทำการเลื่อนอ่านรายละเอียดลงมาจนครบ จากนั้นกด ยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เพื่อลงทะเบียนแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล (D.DOPA) ได้เลย

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

ระบบจะทำการแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนให้ท่านทราบว่าต้องทำอะไรบ้างจากนั้นให้ท่านกด ถัดไป ได้เลย

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

ขั้นตอนนี้ให้ท่านนำบัตรประชาชนของท่านขึ้นมาเพื่อทำการถ่ายรูปบัตร เมื่อทำการถ่ายรุปแล้วให้ท่านทำการกด ยืนยันข้อมูลหรือหากท่านต้องการถ่ายรูปใหม่ก็กดไปที่ถ่ายใหม่อีกครั้ง

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

ระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านทำการถ่ายรูปหลังบัตรอีกครั้งท่านกดปุ่ม ตกลง ได้เลย

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

ขั้นตอนนี้ให้ท่านนำหลังบัตรประชาชนของท่านขึ้นมาเพื่อทำการถ่ายรูปบัตร เมื่อทำการถ่ายรุปแล้วให้ท่านทำการกด ยืนยันข้อมูลหรือหากท่านต้องการถ่ายรูปใหม่ก็กดไปที่ถ่ายใหม่อีกครั้ง

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัลเมื่อถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งหน้าและหลังเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลบัตร จากนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วให้ท่านกด ยืนยัน ได้เลย

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัลทำการถ่ายรูปหน้าของท่านเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนครั้งสุดท้าย เมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วให้ท่านกด ยืนยัน ได้เลย

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัลจากนั้นทำการตั้งรหัสผ่าน โดยทั้ง 2 ครั้งต้องใช้รหัสเหมือนกัน

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

เมื่อระบุรหัสทั้ง 2 ครั้งถูกต้อง จะมีระบบเเจ้งเตือนให้ระบุรหัสผ่านอีกครั้ง เพื่ออัพโหลดข้อมูลลงในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล

หากลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสถานะการสมัครสำเร็จตามรูปภาพด้านบน  หากท่านลงทะเบียนไม่ได้ให้ท่านไป ยืนยันตัวตน โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปลงทะเบียนเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “D.DOPA” ที่ สำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วไทย

บัตรประชาชนดิจิทัลสามารถใช้แทนบัตรประชาชนจริงได้

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดและปลัดกรุุงเทพมหานคร เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงการมีผลบังคับของมาตรา 14 พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นแทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้

ตามกฎหมายแล้วความผิดเกี่ยวกับบัตรประชาชนเป็นเรื่องของความมั่นคง หากถูกเรียกตรวจสอบจากเจ้าพนักงานตรวจบัตรที่สามารถขอตรวจได้ตามกฎหมาย แล้วไม่มียื่นให้ตรวจสอบ จะมีความผิดที่ต้องได้รับเป็นโทษปรับได้ แต่นับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ประชาชนสามารถแสดงภาพบัตรประชาชนทางดิจิทัล (Digital ID) บนเครื่องมือสื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่น แทนการแสดงตนด้วยตัวบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้ หมายความว่า ประชาชนสามารถออกจากบ้านโดยพกโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว โดยไม่ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *