เช็กจุดฉีดวัคซีนโควิด-19ฟรี ทั่วไทยวันที่ 3-4 ส.ค. 64

เช็กจุดฉีดวัคซีนโควิด-19ฟรี ทั่วไทยวันที่ 3-4 ส.ค.

เช็กจุดฉีดวัคซีนโควิด-19ฟรี ทั่วไทยวันที่ 3-4 ส.ค. 64 โดยจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเวลานี้ได้ถูกกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยจะมีพื้นที่ไหนบ้างนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย…

เช็กจุดฉีดวัคซีนโควิด-19ฟรี ทั่วไทยวันที่ 3-4 ส.ค. 64

ในเวลานี้ทางทั่วประเทศได้มีการจัดหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 หรือบริการฉีดวัคซีนโควิดฟรี ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึง โดยในวันที่ 1 ส.ค. 64 จะมีจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจุดต่างๆดังนี้

พื้นที่กรุงเทพ

พื้นที่สมุทรปราการ

พื้นที่ชลบุรี

พื้นที่สมุทรสาคร

พื้นที่กระบี่

พื้นที่สตูล

พื้นที่นครปฐม

พื้นที่กาญจนบุรี

พื้นที่สระบุรี

พื้นที่พิษณุโลก

พื้นที่อุบลราชธานี

พื้นที่ลำพูน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ให้นำใบฝากครรภ์หรือใบรับรองการตั้งครรภ์จากแพทย์ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน

จุดฉีดวัคซีน แบบวอล์กอิน (ผู้สูงอายุ-หญิงตั้งครรภ์-น้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป)

  1. ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
  2. โรงพยาบาลราชวิถี
  3. ธนาคารไทยพาณิชย์

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *