กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์

กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่คิดดอกเบี้ยอย่างไร

มาทำความเข้าใจเรื่อง กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่ ที่ควบคุมสัญญา และ กำหนดกรอบอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อแบบใหม่โดย จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 10 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่คิดดอกเบี้ยอย่างไร สำหรับ กฎหมายเช่าซื้อรถยนต์ แบบใหม่ ของธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565...