ขั้นตอนการการเปลี่ยนสถานพยาบาล

เช็กสิทธิโรงพยาบาลประกันสังคมปี 66 สำหรับ ม.33-ม.39

มา เช็กสิทธิโรงพยาบาลประกันสังคมปี 66 สำหรับผู้ประกันตน ม.33-ม.39 โดยทางสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 แจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ด้วยเหตุต่างๆทั้งไม่ได้รับความสะดวกในไปใช้บริการที่สถานพยาบาลที่เลือกไว้แต่แรก หรือมีเหตุที่จะต้องย้ายที่พักอาศัยหรือย้ายสถานที่ทำงานประจำเป็นต้น เช็กสิทธิโรงพยาบาลประกันสังคมปี 2566 สำหรับ ม.33-ม.39 สำหรับตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถสอบถามจากนายจ้าง/เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสายด่วน...