จ่ายเงินสมทบ

เตรียมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพิ่ม เป็น 1150 บาท

ข่าวร้ายสำหรับผู้จ่ายเงินสมทบ ม.33 เพราะอนาคตท่านจะต้อง เตรียมจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเพิ่ม สูงสุดเป็น 1150 บาท โดยสำนักงานประกันสังคมคาดเริ่มใช้จริง 1 ม.ค. 2567 เพิ่มเป็นไม่เกิน 875 บาท ภายใน 7 ปี ไม่เกิน 1,150 บาทโดยใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา...