ที่ดินตาบอด

วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด แก้ไขได้อย่างไร

สำหรับท่านไหนที่มีที่ดินตาบอด โดยไม่มีทางเข้าหรือออก สู่ถนนหรือพื้นที่สาธารณะ หากท่านไหนกำลังกังวลใจอยู่วันนี้ทาง moneydever จะมาแนะนำ วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด แก้ไขได้อย่างไร เพราะในทางกฎหมายแล้ว ที่ดินตาบอด สามารถได้รับสิทธิ์ให้ขอทางจำเป็นจากที่ๆ ล้อมรอบเราอยู่ได้ ซึ่งมีเงื่อนไขตามกฎหมายนั้นมีดังต่อไปนี้... วิธีแก้ปัญหาที่ดินตาบอด แก้ไขได้อย่างไร ที่ดินตาบอดหรือที่ดินแปลงที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบ จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะ หรืออาจมีทางออกถึงทางสาธารณะได้ แต่ต้องข้ามสระ บึง...