มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

เวลานี้ทางแบงก์ชาติทบทวน 3️ แนวนโยบายส่งผ่านความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนั้นวันนี้ Moneydever จะได้ รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลซ้ำเติมต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ขณะที่ระบบ สง. ยังมีความมั่นคง ด้วยระดับเงินกองทุนเงินสำรอง และสภาพคล่องที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง...