ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย

ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย ปี 2033 ตารางวาละ 3.5 ล้านบาท

มาเช็ก ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย ปี 2033 โดยราคานี้เป็นราคาที่ประเมินราคาที่ดินของภาคเอกชน และประเมินราคาที่ดินราคาตลาดจริงๆ โดยจะแตกต่างจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ที่เป็นของภาครัฐบาล ที่ส่วนใหญ่จะใช้จริงไม่ได้เพราะ สภาพพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หลังราคาที่ประกาศใช้ใหม่ เป็นการเก็บข้อมูลและทำการวิเคราะห์เมื่อ 6 ปีที่แล้วนั้นเอง ราคาประเมินที่ดินที่แพงที่สุดในไทย ปี 2033 ตารางวาละ 3.5 ล้านบาท เนื่องจากเวลาในขณะนี้ราคาที่ดินซื้อขายจริงและราคาตลาดในปัจจุบัน ในปี...