รายได้ต่อหัวคนไทย

รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66 ทำไมคนไทยยัง จนแล้ว จนอยู่ จนต่อไป

อัปเดท รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66 จากทาง สศช. รายงานตัวเลข หลังแนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวรวมไปจนถึงมีการการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ดังนั้นวันนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าเมื่อไหร่ปราชาชนชาวไทยจะจะหลุดพ้นจากความยากจน จนเกิด วลี เด็ดที่เรียกเล่นว่า จนแล้ว จนอยู่ จนต่อไป รายได้ต่อหัวคนไทยปี 66 ทำไมคนไทยยัง จนแล้ว จนอยู่...