วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิตอล

วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล แบบง่ายๆ

เตรียมพร้อม บัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) สามารถใช้แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถปฏิเสธการแสดงบัตรประชาชนดิจิทัล (Digital ID) ของประชาชนได้ ตาม ม.14 พ.ร.บ. ดังนั้นวันนี้ moneydever จะมาสอน วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล แบบง่ายๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วิธีสมัครบัตรประชาชนดิจิทัล แบบง่ายๆ สำหรับ...