หากแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อต้องทำอย่างไร

หากแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อต้องทำอย่างไร จากกรณี ติดเครดิตบูโร

มาดูแนวทาง ข้อแนะนำ หากแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อต้องทำอย่างไร จากกรณี เครดิตบูโร  จากทาง บริษัทเครดิตแห่งชาติ ที่ออกมาแนะนำว่า กรณีผู้ขอสินเชื่อได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิก เครดิตบูโร โดยมีสาเหตุจากข้อมูลในเครดิตบูโร ผู้ขอสินเชื่อสามารถตรวจเครดิตบูโรได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในหนังสือแจ้งปฏิเสธสินเชื่อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย... หากแบงก์ปฏิเสธสินเชื่อต้องทำอย่างไร จากกรณี ติดเครดิตบูโร...