เลือกหุ้นกู้

วิธีการคัดเลือกหุ้นกู้ เลือกแบบไหนได้อัตราผลตอบแทนสูงสุด

เนื่องจากเวลานี้การลงทุนใน หุ้นกู้ ที่ออกเอกชนที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น สาเหตุมาจาก หุ้นกู้ทางฝั่งเอกชนนั้น มักจะให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับสูงกว่าการที่ท่านได้รับจากการเอาเงินฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำ วิธีการคัดเลือกหุ้นกู้ เลือกแบบไหนได้อัตราผลตอบแทนสูงสุด เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลย... วิธีการคัดเลือกหุ้นกู้ เลือกแบบไหนได้อัตราผลตอบแทนสูงสุด ก่อนที่เราไปไปดูแนวทางการเลือก หุ้นกู้ เราไปทำความเข้าใจกันก่อนว่าหุ้นกู้คืออะไร หุ้นกู้ หรือเรียกง่ายๆคือ ตราสารหนี้ ที่ออกโดยภาคเอกชนมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนขยายกิจการ...